Lietotāja konts

Konta informācija
Atstarpes ir pieļaujamas, pieturzīmes nav pieļaujamas, izņemot punktu, defisi un apakšsvītru,
Ievadiet derīgu e-pasta adresi. Visi e-pasti no šīs sistēmas tiks sūtīti uz šo adresi. E-pasta adrese nebūs pieejama publiski un tiks izmantota tikai, ja Jūs vēlēsieties saņemt jaunu paroli vai arī noteiktus jaunumus vai paziņojumus e-pastā.
Карта привилегий
Личные данные
Контактная информация
Art Forte kartes un privilēģijas programmas noteikumi

1. Noteikumos lietotie jēdzieni

ART Forte – SIA „ART Forte”, reģ. Nr. 50003780491, 11. novembra krastmala 35, Rīga. LV-1050.

Privilēģiju programma – SIA „Art Forte” īstenotā klientu privilēģijas programma.

Karte – programmas dalībniekam izdotā „ART Forte” klienta karte „Privilēģijas karte”, kas nodrošina dalību privilēģijas programmā un īpašu piedāvājumu iegūšanu.

Privilēģijas un īpašie piedāvājumi – īpašas cenas un atlaides uz kultūras projektiem, kurus SIA „ART Forte” nodrošina visiem privilēģijas kartes īpašniekiem.

Programmas dalībnieks – fiziska persona, kurai SIA „ART Forte” ir izsniegusi privilēģijas karti.

Biļešu pakete sastāv no trīs līdz sešām biļetēm uz trim festivāla „Zelta Maska” izrādēm Rīgā, kuras notiks no 2012. gada 30. septembra līdz 2012. gada 9. oktobrim.

Anketa – informācijas veidlapa, ko aizpilda privilēģijas kartes dalībnieks, lai saņemtu šo karti. Parakstot anketu, klients apliecina savu vēlēšanos kļūt par privilēģijas programmas dalībnieku. Anketā tiek norādīti klienta personas dati, atbilstoši SIA „ART Forte” prasībām.

Noteikumi – SIA „ART Forte” privilēģijas kartes noteikumi, kas nosaka kartes aprites, izsniegšanas un lietošanas noteikumus, kuri ir saistoši visiem Privilēģijas kartes lietotājiem.

2. Programmas vispārējie noteikumi

Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 16.aprīlī un darbojas visās „Biļešu Paradīzes” kasēs un visai kompānijas „ART Forte” privilēģijas programmai, visā Latvijas Republikas teritorijā.

Programmas dalībnieks piekrīt, ka SIA „ART Forte” var izmantot programmas dalībnieka personas datus administrēšanai un marketinga mērķiem (lojalitātes nostiprināšanai, tirgus pētījuma veikšanai, klientu informēšanai), kā arī piekrīt saņemt personalizētu informāciju ar īpašiem privilēģijas piedāvājumiem. Programmas dalībniekam ir tiesības atteikties no informācijas saņemšanas, iesniedzot iesniegumu SIA „ART Forte”, 11. novembra krastmala 35, Rīga, LV-1050, vai nosūtot to uz e-pastu karte@artforte.lv. Personas datu pārzinis un operators: SIA „ART Forte”, 11.novembra krastmala 35, Rīga, LV-1050.

SIA „ART Forte” apņemas ievērot konfidencialitāti un garantē personas datu drošību un izmantošanu atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības likumam un informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma prasībām. Informācija trešajām personām var tikt sniegta tikai Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

SIA „ART Forte” saglabā tiesības veikt izmaiņas privilēģijas programmas noteikumos vai atcelt privilēģijas programmu, 10 dienas iepriekš informējot Programmas dalībniekus mājas lapā www.artforte.lv, pa e-pastu vai pa tālruni.

3. Kartes izsniegšanas un lietošanas noteikumi

Par programmas dalībnieku var kļūt jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu.

Karte tiek izsniegta tikai Biļešu Paradīzes kasē Rīgas Kongresu namā, Kr. Valdemārā ielā 5, Rīgā, LV-1010, kopā ar nopirkto biļetes paketi.

Karte tiek izsniegta kopā ar informatīvo bukletu, kas satur informāciju par Privilēģijas programmu priekšrocībām un noteikumiem.

Karte tiek aktivizēta reizē ar kartes reģistrāciju. Līdz reģistrācijas brīdim karte ir neaktīva un programmas dalībnieks nevar to izmantot un saņemt īpašos piedāvājumus.

Lai veiktu kartes reģistrāciju, programmas dalībniekam jāaizpilda anketa. Pastāv trīs anketas aizpildīšanas iespējas:

  1. Aizpildīt anketu elektroniskā formātā mājās lāpā www.artforte.lv. Šajā gadījumā personas dati un dalībnieka profils tiek reģistrēti uzreiz;
  2. Kopā ar karti saņemto anketu aizpildīt un atstāt to „Biļešu Paradīzes” kasē Rīgas Kongresu namā, Kr. Valdemara iela 5, Rīga;
  3. Nosūtīt pa pastu vai atstāt aizpildīto anketu SIA „ART Forte” pastkastītē 11. novembra krastmalā 35-203, Rīgā, LV-1050.

Personas dati tiek ievadīti 30 dienu laikā no pieteikuma anketas iesniegšanas brīža. Pēc datu reģistrācijas programmas dalībnieks uz anketā norādīto e-pastu saņems aicinājumu izveidot savu profilu mājās lapā www.artforte.lv.

Reģistrējot karti programmas dalībnieks saņem iespēju izveidot profilu mājās lāpā www.artfotre.lv, kur programmas dalībnieks var sekot līdz privilēģijas programmas aktualitātēm un priekšrocībām.

Viena fiziska persona var reģistrēt tikai vienu karti.

4. Kartes izsniegšanas maksa un nosacījumi

Karte tiek izsniegta „Biļešu Paradīze” kasē, Kr. Valdemārā ielā 5, Rīgā, LV-1010 kopā ar biļešu paketi, kas ir nopirkta īpašā piedāvājuma laikā no 2012. gada 16. aprīlim līdz 2012. gada 15. jūnijam.

Klientam tiek izsniegta karte, ja nopirktas biļetes uz teātra festivāla „Zeltas Maskas” izrādēm īpašā piedāvājuma laikā (16.04.2012. – 15.06.2012.). Lai kļūtu par programmas dalībnieku un saņemtu karti, klientam ir obligāti jānopērk biļešu pakete uz visām trim „Zelta Maska” izrādēm Rīgā, kuras notiks no 2012. gada 30. septembra līdz 2012. gada 9. oktobrim. Biļešu skaits ir ierobežots un katrs klients var nopirkt ne mazāk kā trīs un ne vairāk kā sešas biļetes uz visām trīs izrādēm, tas nozīme, ka klients var nopirkt vienu vai divas biļetes uz katru izrādi.

Gadījumā, ja biļešu pakete ir nopirkta citās Biļešu Paradīzes kasēs, tad klients var saņemt privilēģiju karti „Biļešu Paradīzes” kasē, Kr. Valdemārā ielā 5, Rīgā, LV-1010, iepriekš uzrādot iegādāto biļešu paketi un čeku.

Karte netiek izsniegta par maksu vai uz citiem nosacījumiem.

Karte tiek izsniegta kopā ar informatīvo bukletu un anketu.

SIA „ART Forte” ir tiesības mainīt kartes izsniegšanas maksu un nosacījumus.

5. Īpašie piedāvājumi un priekšrocību saņemšanas iespējas

Programmas dalībnieks var saņemt priekšrocības tikai tad, ja pirms pirkuma tiek uzrādīta privilēģiju karte pirkuma reģistrēšanai.

Programmas dalībnieks var iegādāties biļetes visās „Biļešu paradīzes” kasēs, izņemot „Biļešu paradīzes” interneta mājās lapā.

Programmas dalībnieks saņems īpašus piedāvājumus uz kompānijas „ART Forte” projektiem atlaides veidā.

Programmas dalībnieks saņems informāciju ar īpašajiem piedāvājumiem pa e-pastu vai tālruni, kas būs norādīti programmas dalībnieka anketā. Īpašie piedāvājumi arī būs publicēti „ART Forte” mājās lapā www.artforte.lv .

6. Kartes nozaudēšana vai sabojāšana

Kartes nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā programmas dalībniekam ir pienākums paziņot par to, zvanot pa tālruni +371 67227411 darba dienās no 10:00 līdz 18:00 vai nosūtot ziņojumu uz e-pasta adresi karte@artforte.lv. Karte tiek bloķēta nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kartes nozaudēšanu saņemšanas.

Kartes sabojāšanas gadījumos, karte tiek nomainīta bez maksas, ja tai nav redzami fiziski bojājumi. Gadījumā, ja kartē ir redzami fiziski bojājumi (dedzinājums, plaisa, caurums, dziļš skrāpējums), tad jaunā karte tiek izsniegta par noteiktu maksu.

Programmas dalībnieks var saņemt jaunu karti „ART Forte” ofisā 11.novembra krastmalā 35-223, Rīgā darbā dienas no 10:00 līdz 18:00.

Jaunas kartes izsniegšanas maksa ir 3 Ls. 

7. Papildus noteikumi

Programmas dalībniekam ir pienākums saudzīgi lietot un uzglābāt karti, pasargājot to no bojājumiem (pasargāt no augstas temperatūras, elektromagnētiskas iedarbības un mehāniskiem bojājumiem).

Gadījumā, ja mainās anketā norādītie programmas dalībnieka dati, programmas dalībniekam ir pienākums par to paziņot, zvanot pa tālruni +371 67227411 darba dienās no 10:00 līdz 18:00 vai nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: karte@artforte.lv. Programmas dalībnieks var arī pats nomainīt datus programmas dalībnieka profilā mājās lapā: www.artfote.lv.

Dalība programmā var tikt patraukta pēc programmas dalībnieka vai SIA „ART Forte” iniciatīvas sekojošā kārtībā:

Pamatojoties uz programmas dalībnieka iesniegumu, kas nosūtīts uz e-pasta adresi karte@artforte.lv vai zvanot pa tālruni +371 67427411 darba dienās no 10:00 līdz 18:00;

Pamatojoties uz „ART Forte” paziņojumu, kas vismaz 10 dienas iepriekš ievietots mājas lapā www.artforte.lv.

Pēc privilēģijas programmas vai dalības tajā pārtraukšanas karte tiek bloķēta. Dalībniekam ir tiesības nodot karti „ART Forte” birojā 11. novembra krastmalā 35-223, Rīgā.

Teātra Festivāls

Foto no galerijas

Varshavskiy_I_0226